Reserveer direct je parkeerplek | Harlingen Welkom aan Zee (2024)

  • Reserveer je parkeerplaats online

    Voor een bezoek aan Terschelling, Vlieland en/of Harlingen

    Reserveer direct je parkeerplek | Harlingen Welkom aan Zee (1)

Laat de parkeerstress thuis en reserveer (minimaal 24 uur voor aankomst) vooraf voor de langparkeerterreinen P1/P2/P3 (voorheen 'Tsjerk Hiddes'). Dan ben jij verzekerd van een plek voor jouw auto en rijd je op kenteken binnen bij één van onze parkeeraccommodaties.

Let op:

  • Het tarief voor een vooraf gereserveerde parkeerplek bedraagt €7,50 per kalenderdag, terwijl het tarief voor niet-gereserveerde parkeerplaatsen €8,50 per kalenderdag is. Indien er extra kosten moeten worden bijbetaald, geldt eveneens het tarief van €8,50 per kalenderdag. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  • Gebruik bij het invoeren van uw kenteken alleen letters en cijfers in de juiste volgorde.Streepjes, spaties en andere tekens zijn niet toegestaan.
  • Je kunt jouw reservering kosteloos annuleren tot 2 dagen voor de aanvangsdatum. Hierna, tot aan de ingangsdatum kost annuleren €2,50. Na de ingangsdatum van jouw reservering is annuleren niet meer mogelijk.
  • Lukt het reserveren niet? Probeer dan een andere internet browser zoals Google Chrome.
  • Heb je niet gereserveerd of kun je niet meer reserveren? Maak je vooral geen zorgen,er is altijd voldoende parkeergelegenheid.

Reserveer je parkeerplaats

Stichting Beheer Parkeergelden InPublic

Stichting Beheer ParkeergeldenInPublic voert namens de gemeente Harlingen (kvk-nr:62863363/ BTW-nr: NL001608836B05 ) de parkeerdienstverlening in Harlingen uit. Onderdeel van de dienstverlening is de afhandeling van (parkeer)reserveringen via deze website. Reserveringen worden doorStichting Beheer ParkeergeldenInPublic afgehandeld en verwerkt conform dealgemene voorwaardenvan de gemeente Harlingen.

Contactgegevens
Gemeente Harlingen p/aStichting Beheer ParkeergeldenInPublic
Nikkelstraat 24, 3067 GR Rotterdam
T: 0517 – 41 35 27 (bereikbaar tussen 07.00 – 20.30 uur)
E:info@parkerenharlingen.nl

Als je binnenkort naar Terschelling of Vlieland reist, dan kun je het beste jouw auto parkeren op delangparkeerterreinen P1/P2/P3(ook wel 'Tsjerk Hides')aan de Harlingerstraatweg. Vaar je straks mee met de Bruine Vloot? Dan kun je het besteparkeren aan de Westerzeedijk. Indien je naar Harlingen reist voor een bezoek aan onze havenstad, dan kun je het best parkeren in deparkeergarage Waddenpromenadeof op één van onzekort parkeren locaties.

Voor het eilandparkeren wordt vooraf reserveren aangeraden. Reserveer online zodat jij verzekerd bent van een plekje voor jouw auto. Zo rijd je straks zorgeloos op kenteken binnen bij één van onze accommodaties. Heb je niet gereserveerd of kun je niet reserveren? Maak je vooral geen zorgen, er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Blijf je langer op de eilanden of in Harlingen? Dan betaal je het verschil bij het uitrijden gewoon bij.Reserveer hier online jouw parkeerplek. Je kunt ookreserveren voor de Bruine Vloot. Let op: vooraf reserveren voor het parkeren in de parkeergarage Waddenpromenade is niet mogelijk.

Je kunt jouw reservering kosteloos annuleren tot 2 dagen voor de aanvangsdatum. Hierna, tot aan de ingangsdatum, kost annuleren €2,50. Na de ingangsdatum van jouw reservering is annuleren niet meer mogelijk. Kijk, om te annuleren, in de bevestigingsmail van jouw reservering. Kun je deze niet vinden?Neem dan hier contact met ons op.

Als je naar Harlingen reist voor een bezoek aan Terschelling of Vlieland, dan word je door middel van ANWB-borden de weg naar onze parkeeraccommodaties verwezen. Vanaf deze accommodaties rijdt een pendelbus, die je naar de Waddenpromenade brengt waar de veerboten van Rederij Doeksen vertrekken. Wij adviseren je om ruim op tijd te vertrekken, en tenminste een uur voor vertrek naar de eilanden, aanwezig te zijn in Harlingen. Zo laat jij de parkeerstress thuis, en heb je een ontspannen start van jouw vakantie. Meer over het reizen naar Harlingen kun je vinden op de pagina over de paginaroute naar de locaties.

Deparkeeraccommodaties lang parkeren P1/P2/P3enparkeergarage Waddenpromenadeenparkeren Bruine Vlootaan de Westerzeedijk zijn dagelijksgeopend van 07.00 tot 20.30. In- en uitrijden kan enkel tussen deze tijden. Op vrijdagen is het parkeerterrein voor de Bruine Vloot tot 22:00 's avonds geopend (april t/m september). Mochten er wijzigingen optreden in het vaarschema van Rederij Doeksen, dan passen wij de openingstijden van de parkeeraccommodaties P1/P2/P3 hier op aan.

De dienstregeling van onze gratis pendelbus is afgestemd op het vaarschema van Rederij Doeksen. Wij zorgen ervoor dat je op tijd naar de Waddenpromenade wordt gebracht. Hier kun je op de veerboot van Rederij Doeksen stappen.De pendelbus maakt gebruik van HVO100-brandstof. Deze dieselvariant is samengesteld uit plantaardige oliën, afval, restoliën en vetten. Dit vermindert de broeikasgasuitstoot (CO2e) van de brandstof tot wel 90% in vergelijking met gewone fossiele diesel.

Woon of werk je op Terschelling of Vlieland? Dan is een parkeerabonnement van €75 per maand mogelijk voordelig voor jou. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen viahet contactformulier op deabonnementen pagina.

Ja, dat kan. In de parkeergarage Waddenpromenade zijn 2 laadpunten. Op het langparkeerterrein P2 zijn momenteel 52 laadpunten beschikbaar.

Ja, er zijn acht mindervaliden parkeerplaatsen op P1 en twee mindervaliden parkeerplaatsen op P2.

Je kunt het beste jouw fiets parkeren in deparkeergarage Waddenpromenade. Hier is een overdekte fietsenstalling welkeoverdag geopend en vrij toegankelijk is.

Voor het parkeren van bussen en touringscars geldt een tarief van €25,50 per kalenderdag. Motoren worden in rekening gebracht tegen een tarief van €4,25 per kalenderdag. Het parkeren van auto's met aanhanger, waarvan de lengte 5,50 meter of meer bedraagt, kost €17,00 per kalenderdag.

Reserveer direct je parkeerplek | Harlingen Welkom aan Zee (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 6492

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.